Hambergs
Ergonomi & Rehabilitering

Arbetsterapi sedan 1996

Vårdcentraler
& Primärvård

Vårdcentraler & Primärvård

För att vi ska kunna hjälpa dig måste du vara listad på en vårdcentral som vi har avtal med.

På vår mottagning hjälper vi dagligen personer som behöver rullstolar och rollatorer men även hjälpmedel som stödjer minnet.

I vårt uppdrag är vi en del av teamet på din vårdcentral som utför demensutredningar.

Vi utgör även stöd och hjälp till personer som har svårigheter att klara vardagen efter Covid-19 infektion eller andra tillstånd som är orsak till att energin inte räcker till för att klara dagen.

Varje vecka tar vi emot patienter med olika besvär i underarm och hand för undersökning och behandling.

Vi har ett bra och nära samarbete med din vårdcentral.

Kontakta oss