Hambergs
Ergonomi & Rehabilitering

Arbetsterapi sedan 1996

Hitta till oss

Hitta till oss


Klockargatan är en sidogata till Klockartorpsgatan.
200 meter in på gatans vänstra sida finns vår mottagning.
Vi har en skylt utanför vår entré. Det är skyltat på våra fönster och på vår gästparkering nr. 48.
I början på gatans vänstra sida finns gratis parkering med p-skiva.