Hambergs
Ergonomi & Rehabilitering

Arbetsterapi sedan 1996

Försäkringsbolag & handrehabilitering

Handrehabilitering för försäkringsbolag och privatpersoner

För patienter med besvär och skador i händer/fingrar
Vi tar emot dig med sjukvårdsförsäkring om ditt försäkringsbolag väljer att anlita oss.
Du kan även komma till oss för undersökning och behandling privat om du inte tillhör någon av de vårdcentraler vi arbetar för.

Vanliga diagnoser vi behandlar: Kontakta oss