Hambergs
Ergonomi & Rehabilitering

Arbetsterapi sedan 1996

Förflyttningsteknik

Utbildning för trygg och säker vård i äldre- och funktionsnedsatta personers hem

Vår utbildning i förflyttningsteknik riktar sig till professionella personer som arbetar inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Målet är att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för både personal och patienter.

Vi erbjuder: Genom att delta i vår utbildning i förflyttningsteknik får personalen de verktyg och den kunskap de behöver för att utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt. Detta bidrar till att minimera risken för skador och skapa en tryggare och mer bekväm miljö för både vårdpersonal och patienter.

Kontakta oss