Hambergs
Ergonomi & Rehabilitering

Arbetsterapi sedan 1996

Ergonomi för företag

Förbättra arbetsmiljön och minska arbetsrelaterade besvär

Vill ni som företag åtgärda problem i er arbetsmiljö som orsakar belastningsskador sämre individuell hälsa, sjukskrivningar och försämrad produktion kan vi hjälpa er.

Vårt erbjudande:

Kontakta oss